การหักเงินชำระเงินกู้
Posted: ปรียานุช พัฒนชัย Date: 2021-01-22 15:26:39
   
 

ตามที่ดิฉันได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญ โอนเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 64 

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดแจ้งว่า ยอดที่ต้องหักส่งในเดือนมกราคม 64 ชำระเฉพาะเงินหุ้น 500 บาท เนื่องจากหนี้อื่นๆ หักกลบทั้งหมดแล้ว 

แต่กองคลังของหน่วยงาน ได้วางฎีกาเงินเดือนพร้อมหักหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหักหนี้สหกรณ์กรมฯตามใบเรียกเก็บจำนวน 8,503 บาท 

จึงสอบถามว่า ส่วนต่างที่ชำระเกินนั้น ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไร จะได้เป็นเงินคืนมาหรือจะหักชำระเงินกู้ให้เลยหรือไม่ อย่างไรคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-01-22 15:35:29
 
 
 

ทางสหกรณ์จะทำการคืนยอดส่วนเกินให้กับสมาชิก สมาชิกไม่ต้องทำเรื่องขอคืนเงินเข้ามาค่ะ

สอบถามเพ่ิมเติม จนท.จ.บุรีรัมย์ 083-9292830 / 02-2418250-1ต่อ 506 ค่ะ

(จนท.จ.บุรีรัมย์)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ปรียานุช พัฒนชัย  Date: 2021-01-22 18:59:14
 
 
  ขอบคุณค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ