ขอสอบถามค่ะ
Posted: พุทธรักษ์ คำศรี Date: 2021-02-05 13:04:23
   
 

เป็นสมาชิกสมทบ  7  ปี  5  เดือน  สามารถเป็นสมาชิกภาพเป็นสมาชิก  ได้ไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุกัญญา หาบสา  Date: 2021-02-05 13:15:23
 
 
 

ทำไม่ฉันไปอยูเทศบาลบางเป้าไม่เข้าใจด้วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยดิฉันสับสน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุกัญญา หาบสา  Date: 2021-02-05 13:18:29
 
 
 

ไม่เคยบรรจุเทศบาลบางเป่าเลยแต่พอดูรายชื่ออยู่บางเป้าบ้างเขาไม้แก้วบ้าง

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ