ตรวจสอบเอกสาร
Posted: ไพริน คงทอง Date: 2021-02-23 15:56:54
   
 

สมาชิก 045123 ส่งเอกสารขอกู้เงินโควิด อยากทราบว่าเอกสารถุกต้องครบถ้วนหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-02-24 10:30:04
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างรอตรวจสอบเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ตอ 201-204 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ