ยื่นเปลี่นผู้ค้ำสัญญาเงินกู้ และยื่นใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
Posted: นันทกา ใจเพ็ง Date: 2021-03-02 10:59:41
   
 

ขออนุญาตสอบถามคะ   กรณีการยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้   กรณีรหัส 059488  ยื่นใบลาออก   ทั้งนี้ได้ตรวจสอบการเลขรับของสหกรณ์ฯ แล้ว ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564   ไม่ทราบว่าได้รับการตรวจสอบเอกสาร พร้อมการอนุมัติให้ลาออกหรือไม่  และต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม   หรือไม่คะ      ขออนุญาตสอบถามคะ    

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ