สอบถามการสมัครสมาชิกสมทบ
Posted: จุไรรัตน์ เมธาวัชรากร Date: 2021-03-02 14:09:59
   
 

ตามที่ได้สมัครสมาชิกสมทบรายนายอติกานต์ เมธาวัชรากร โดยจัดส่งเอกสารเมื่อวันที่30 ธันวาคม 2563 บัดนี้ยังไม่เห็นสหกรณ์แจ้งผลการสมัครใดๆ ขอความกรุณาแจ้งด้วยคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-03-02 15:47:16
 
 
 

ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 19/02/64 ส่งค่าหุ้นเดือนแรก เดือนมีนาคม 2564 ค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จุไรรัตน์ เมธาวัชรากร  Date: 2021-04-26 14:11:03
 
 
 

ไม่มีการแจ้ง เลขที่สมาชิก หรือเอกสารหลักฐานอะไรเหรอคะ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:จุไรรัตน์ เมธาวัชรากร  Date: 2021-04-27 08:46:48
 
 
 

ขอเลขที่สมาชิกสมทบด้วยคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ