การพักชำระหนี้
Posted: บัวลอน โต๊ะเงิน Date: 2021-04-20 15:01:06
   
 

การพักชำระหนี้มีผลต่อการรับเงินปันผลไหมค่ะ แล้วประวัติจะเสียไหมค่ะสำหรับการจะกู้ครั้งต่อไปค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-04-20 16:29:16
 
 
 

ไม่มีผลกับเงินปันผล เนื่องจากเงินปันผลคิดจากหุ้นสะสมรายเดือนของสมาชิก

แต่หากสมาชิกมีประวัติค้างชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีนั้น จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

หากชำระครบตามยอดเรียกเก็บประวัติไม่เสียค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ