กู้โควิค ระยะ2
Posted: ราเชนทร์ สินมั่น Date: 2021-04-21 09:08:05
   
 

สอบถามครับ ผมเคยใช้ มาตรการ การพักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ขณะนี้ หมดมาตรการพักไปแล้ว  ผมจะใช้มาตรการที่ 1 โครงการเงินกู้สามัญรายละไม่เกิน 300,000 บาท  ได้อีกหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ  

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ