สอบถามเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564
Posted: เข็มเพชร โชติวรรณ Date: 2021-09-14 17:45:48
   
 

เมื่อระะบบลงรับเอกสารแล้ว และแจ้งว่าเอกสารผ่านแล้ว จะทราบผลการอนุมัติภายในกี่วันทำการค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-09-15 08:58:04
 
 
 

เอกสารเรียบร้อยสมบูรณ์เข้าหลักเกณฑ์เงินกู้สหกรณ์ฯ ทราบผลภายใน 3 วันทำการค่ะ (งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ