ทุนการศึกษาบุตร 2564
Posted: สมสมร วงษ์จันลา Date: 2021-12-15 10:19:53
   
 

สวัสดีคะ ขอสอบถามการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกเลขทะเบียน 019366 ได้ส่งเอกสารการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ประเภททุน ระดับมัธยมศึกษา แล้วนั้น ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ประกาศผลปรากฏว่าบุตรสมาชิกเลขทะเบียน 019366 ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับทุนฯ จึงขอสอบถามว่าขาดคุณสมบัติข้อไหน ขอบคุณคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-12-15 10:26:30
 
 
 

เรียน คุณสมสมร

ทาง admin จะดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรับผิดชอบดำเนินการติดต่อประสานท่านนะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กัญญ์ธนกร บู่ทอง  Date: 2021-12-15 10:38:50
 
 
 

สวัสดีคะ ขอสอบถามเช่นกันคะ ว่าขาดคุณสมบัติข้อไหน เลขทะเบียนสมาชิก 063945 ระดับมัธยมศึกษา ขอบคุณค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ธิดาพร ดวงเลขา  Date: 2021-12-15 11:29:55
 
 
 

056380 ด้วยค่ะ อยากทราบเหตุผล  เพราะไม่ได้ยื่นขอมา 3 ปีแล้วนะคะ ทำไมไม่ได้คะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:สมสมร วงษ์จันลา  Date: 2021-12-15 12:49:19
 
 
 

อ้างอิงความคิเห็นที่ 1 จากการประกาศผลทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ทำให้เด็กนักเรียนเสียความตั้งใจและความรู้สึก ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดทำให้เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยเรียนหนังสือต้องขาดโอกาสหรือเรียนหนังสือไม่เต็มที่ทำให้เด็กนักเรียนต้องหันมาเรียนแบบออนไลน์แทนการเรียนแบบปกติ ซึ่งพวกเขาหล่านั้นจะต้องใช้โทรศัพท์ประกอบการเรียนแบบออนไลน์นั้น ซึ่งการประกาศผลทุนการศึกษาฯ ครั้งนี้ทำให้เด็กน้อยเสียโอกาสและความตั้งใจเด็กคือเยาวชน ควรให้ความสำคัญนะคะท่านประธานฯ ควรพิจาณาหลักเกณฑ์ฯใหม่นะคะท่าน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:จงจิตร จันโท  Date: 2021-12-15 13:26:15
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:จงจิตร จันโท  Date: 2021-12-15 13:29:44
 
 
 

ส่งขอทุนทุกปีค่ะ แต่ไม่เคยได้รับการพิจารณาสักปี

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ