เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ทัณฑิกา พรมแสง Date: 2022-01-21 14:47:41
   
 

การอนุมติเงินกู้แูกเฉินก็ต้องรอคิวรนานเหมือนกันหรือไม่ค่ะ ดูจากการอนุมัติแล้ว เพิ่งตัดเอกา่รภึง 10  มรากคาม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2022-01-21 15:22:15
 
 
 

เรียน คุณทัณฑิกา พรมแสง

ไม่นานค่ะใช้เวลา 3 วันทำการ หากเอกสารของสมาชิกถูกต้องเรียบร้อยและคุณสมบัติครบถ้วน

กรณีเป็นเงินฉุกเฉินสามารถส่งสำเนาสัญญาให้ทางสหกรณ์ก่อนได้ทางสื่อออนไลน์ทุกประเภทเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบพร้อมทำเรื่องอนุม้ติได้เลยค่ะ แล้วสมาชิกค่อยส่งเอกสารฉบับจริงตามหลังค่ะ ทำให้ไม่ล้าช้าถึงทำวันทำการอย่างที่ท่านทราบค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ทัณฑิกา พรมแสง  Date: 2022-01-21 15:23:07
 
 
 

ขอบคุณคร้า 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ทัณฑิกา พรมแสง  Date: 2022-01-21 15:49:07
 
 
 

ได้รับการประสานงานจากเงินกู้ฉุกเฉินแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ