โอนไปต้นสังกัดใหม่
Posted: นันท์นภัส คาบุตร Date: 2022-05-12 10:05:27
   
 

กรณีโอน(ย้าย) จาก อบต. ไปสังกัด เทศบาล และประสงค์จะให้ต้นสังกัดใหม่หักค่าหุ้น ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ 

หมายเหตุ  ต้นสังกัดใหม่ ไม่มีบุคลากรเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมฯ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:รัตนา อามาตย์มนตรี  Date: 2022-05-17 09:24:40
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ