ขอสอบถามการซ์็อหุ้นเพิ่ม
Posted: อรพร ไชยบุรินทร์ Date: 2022-11-23 11:30:55
   
 

ขอสอบถามกรณีที่ทุนเรือนหุ้นมีไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ ของยอดที่ประสงค์จะกู้ ทางสหกรณ์จะเปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษเมื่อไหร่บ้างคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารฯ  Date: 2022-11-28 15:56:03
 
 
 

ขณะนีั้ สหกรณ์ยังไม่มีนโยบายให้ซื้อหุ้นเพิ่ม เว้นแต่ ให้นำเงินปันผล เฉลี่ยคืนซื้อ ปี 65 (ซึ่งกำหนดประชุมใหญ่ในวันที่ 5 ก.พ.65) เพิ่มได้  โดยยื่นคำขอมายังสหกรณ์ ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 65 หรือสมาชิกสามารถเพิ่มหุ้นรายได้เดือนได้ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นมายังสหกรณ์ และเมื่อแจ้งส่งเพิ่มแล้วจะส่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยการหักผ่านหน้าฏีกาเท่านั้น  คะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:อรพร ไชยบุรินทร์  Date: 2022-11-30 11:36:09
 
 
 

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ