โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Posted: ชุลีรัตน์ หนูกลาง Date: 2023-01-24 16:18:37
   
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

                           ด้วยสมาชิกไม่สามารถเข้าถึงโครงการพัฒนาชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากสหกรณ์กำนหดหลักเกณฑ์ในการยื่นกู้โครงการดังกล่าว   การส่งเงินกู้ต้องส่ง 12 งวด ทำให้สมาชิกไม่ผ่านหลักเกณฑ์

ทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น ซึ่งประโยชน์กับสมชิกมาก ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจแต่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนด  จึงเรียนขอความเมตตาผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้โปรดพิจารณา

                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                         นางชุลีรัตน์  หนูกลาง

                                                        สหกรณ์  ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุนิสา โสนาคู  Date: 2023-01-24 16:52:10
 
 
 

อยากกู้เหมือนกันค่ะ  ถ้ายกเลิกหลักเกณฑ์ที่ว่าชำระเกิน 12 งวดจะพัฒนาชีวิตได้มากจริงๆ อยากเป็นหนี้ที่เดียวค่ะ ไม่อยากไปหายืมที่อื่น 

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:พิมพ์ผกา วัฒนมงคล  Date: 2023-01-25 10:03:36
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคนที่ ไม่ผ่านเนื่องจากปรับโครงสร้างและส่งยังไม่ถึง 12 เดือน จริงๆน่าจะตัดข้อนี้ออกและน่าจะหักหนี้ที่เหลือไปเลยจะดีกว่ามั้ยคะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ธามวดี สุวรรณเก  Date: 2023-01-25 10:06:55
 
 
  เห็นด้วยค่ะ อยากกู้เหมือนกันค่ะจะได้ปิดเอทีเอ็ม
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:กาญจนา พิพัฒน์พงศ์ธนากร  Date: 2023-01-25 10:44:41
 
 
 

เห็นด้วยค่ะน่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์12 เดือนเหลือประมาณ6เดือนค่ะ จะช่วยสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:คิม สุกรแก้ว  Date: 2023-01-25 12:07:31
 
 
 

เห็นด้วยค่ะหากสหกรณ์ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกได้จริงๆค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:นภาพร ทาจันทร์  Date: 2023-01-25 15:20:43
 
 
 

เห็นด้วยคะน่าจะให้โอกาสสมาชิกที่คืนสภาพปรับโครงสร้างหนี้ เพราะเห็นหลักเกณฑ์กู้สามัญก็ยังได้สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้ 6 เดือน แต่มีหลักเกณฑ์ 10 เปอเซ็นมาเกี่ยวข้อง  น่าจะให้โอกาสสมาชิกคืนสภาพ ที่มีหนี้สามัญคะ น่าจะให้ส่งติดต่อกัน 6 เดือน เป็นอีกคนที่ไม่ผ่าน และเดือดร้อนมากๆๆๆ คะ กู้สามัญปกติก้อไม่ได้เพราะติด 10 เปอเช็น  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาหน่อยคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย:นภาพร ทาจันทร์  Date: 2023-01-25 15:33:12
 
 
 

มีโอกาสที่จะพิจารณาเปลี่ยนหลักเกณฑ์ 12 เดือนไหมคะ ด้วยความเคารพคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย:รัชริษา บุญมา  Date: 2023-01-26 11:12:26
 
 
 

ขอสนับสนุนให้มีการพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ฯเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยอีก 1 เสียงค่ะ
ด้วยความเคารพค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย:เสาวณี นวลสุวรรณ  Date: 2023-01-28 18:57:03
 
 
  เห็นด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย:นุชจรินทร์ วิวัฒนไพศาล  Date: 2023-02-03 10:45:50
 
 
 

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

        ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งสมาชิกสหกรณ์ เห็นด้วยนะคร่ากับโครงการที่สหกรณ์ ออกมาเพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดนี้ให้ความช่วนเหลือกับสมาชิกด้วยดีมาตลอด อยากให้ท่าน

คณะกรรมทุกท่าน ช่วยพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ จากเดิม 12 งวด ลดเหลือ 6 เดือน

ถ้าเป็นไปได้ หรือไม่ก้อขยายระยะเวลาโครงการไปอีก3 เดือนได้มั้ยคร่า ขอความกรุณา

ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคร่า  ในรอบประชุมคราวถัดไป รอรับฟังข่าวดีนะคร่า

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย:นุชจรินทร์ วิวัฒนไพศาล  Date: 2023-02-03 10:45:51
 
 
 

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

        ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งสมาชิกสหกรณ์ เห็นด้วยนะคร่ากับโครงการที่สหกรณ์ ออกมาเพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดนี้ให้ความช่วนเหลือกับสมาชิกด้วยดีมาตลอด อยากให้ท่าน

คณะกรรมทุกท่าน ช่วยพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ จากเดิม 12 งวด ลดเหลือ 6 เดือน

ถ้าเป็นไปได้ หรือไม่ก้อขยายระยะเวลาโครงการไปอีก3 เดือนได้มั้ยคร่า ขอความกรุณา

ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคร่า  ในรอบประชุมคราวถัดไป รอรับฟังข่าวดีนะคร่า

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ