ค่าตอบแทน
Posted: ฐิติยา สำพล Date: 2023-01-25 15:17:40
   
 

ผู้ที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน หมายความว่าอย่างไร  ไม่ได้ส่งข้อมูลหรือมีอีกรอบ  เพราะ ไม่ได้ส่งข้อมูลไป ใช้ MOU เดิม ของปี 2563  หรือต้องส่งใหม่  เพราะส่งตั้งแต่ปี 2563 และได้รับมาตลอดแต่ปีนี้ยังไม่ได้เลย

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ฐิติยา สำพล  Date: 2023-01-25 15:25:29
 
 
 

ต้องส่ง MOU ใหม่ไหม หรือใช้ฉบับเดิม

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ