เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
Posted: นวพร นุ่มทอง Date: 2023-05-25 13:15:21
   
 

สมาชิกเลขที่ 044289 ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นจากที่เคยส่งเดือนๆละ 1,500.-บาท เปลี่ยนส่งเพิ่มเป็น 2,100.-บาท ตั้งแต่ พ.ค.นี้นะค่ะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2023-05-25 14:14:13
 
 
 

เรียน คุณ นวพร

แนะนำสมาชิกติดต่อ @dlasavingcoop นะคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ