สอบถามการกู้หุ้น
Posted: โสภา บุดดา Date: 2023-09-14 10:29:51
   
 

เลชสมาชิก 700048  สามารถกู้หุ้นได้หรือไม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2023-09-14 14:06:33
 
 
 

เรียน คุณโสภา บุดดา

กรณีสมาชิกมีเงินกู้สามัญประเภทอื่นๆ อยู่แล้วไม่สามารถกู้เงินกุ้สามัญทุนเรือนหุ้นค้ำประกันได้ค่ะ

 

..........................................................

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.)

LineOA: @dlasavingcoop

Facebook: "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

Website: www.dlasavingcooop.com

Address: สหกรณ์ออทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด

111/1 หมู่ ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ