สอบถามการขอโอนหุ้นสมาชิกระหว่างสหกรณ์
Posted: กณิษฐา กิ่งวงษา Date: 2023-09-19 14:12:54
   
 

สอบถามการขอโอนหุ้นสมาชิกจากเทศบาล มาของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสมาชิกกรมอยู่แล้ว สามารถทำได้ไหมคะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2023-09-20 09:18:52
 
 
 

เรียน คุณกณิษฐา กิ่งวงษา

ปัจจุบัน สอ.อปท. ยังไม่มีการเปิดบริการซื้อหุ้นพิเศษ จึงไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านสอบถามได้ค่ะ

 

..........................................................

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.)

LineOA: @dlasavingcoop

Facebook: "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

Website: www.dlasavingcooop.com

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ