กำหนดจ่ายค่าฌปนกิจ
Posted: ขนิษฐา วิเศษสาธร Date: 2024-02-13 10:27:39
   
 

ขอทราบกำหนดการจ่ายเงินค่าฌาปนกิจที่ได้สมัครไปแล้ว ว่าทางสหกรณ์ฯจะดำเนินการเรียกเก็บเงินวันไหนคะ  สมัครผ่านมาหมายเดือนแล้ว

ขอบคุณคุณ

 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ