เงินกู้โครงการใหม่ สำหรับผู้มีหนี้สามัญ
Posted: ชญาดา ผลจันทร์ Date: 2024-04-03 15:52:44
   
  เรียน คณะกรรมการชุดที่20 อยากให้มีโครงการเงินกู้ใหม่ สำหรับผู้มีหนี้สามัญค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อริญญา พิกุล  Date: 2024-04-04 01:07:20
 
 
  ขอให้คณะกรรมการพิจารณา โครงการกู้หนึ่งล้านไม่ตรวจบูโร จะทำเป็นการช่วยเหลือสมาชิกได้ดีอีกทางนึงค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ณรงค์กร จันทคาร  Date: 2024-04-04 09:14:10
 
 
 

เห็นด้วยกับการกู้ 1 ล้านไม่เช็คบูโรเป็นอย่างยิ่งครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:จตุพล ธนสารสมบัติกุล  Date: 2024-04-04 10:18:00
 
 
 

ขอเพิ่มอีกเสียงครับ กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:เกศินี พรมทอง  Date: 2024-04-04 12:39:04
 
 
 

เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:ศิขรินทร์ ศรีหริ่ง  Date: 2024-04-04 13:49:43
 
 
 

เห็นด้วยครับ สหกรณ์อื่นๆ  ไม่เช็คเครดิต /อยากให้สหกรณ์  อปท. มีระเบียบการกู้ แบบไม่เช็คเครดิต 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:ธนพร สุขบวรวัฒน์  Date: 2024-04-04 14:46:30
 
 
 

1.5 ล้าน ไม่ต้องตรวจบูโร  เพราะหักหน้าฎีกาอยู่แล้วนะคะ  เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหาทางการเงิน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย:สุทธิพรณ์ บุณยะมาน  Date: 2024-04-04 16:49:27
 
 
  เห็นด้วยอีก1เสียงคะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย:เบญจวรรณ สิงหเดช  Date: 2024-04-04 23:08:48
 
 
  เห็นด้วยค่ะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย:กรรณิกา มืดทัพไทย  Date: 2024-04-05 10:33:26
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ

และเพิ่มวงเงินกู้สามัญจากเดิม 2 ล้าน เพิ่มเป็น 3 ล้าน ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย:เสาวณี นวลสุวรรณ  Date: 2024-04-05 15:42:38
 
 
 

เห็นด้วยค่่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย:นิศาชล สายแก้ว  Date: 2024-04-05 15:50:04
 
 
 

เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเห็นด้วยคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย:สุพาพรรณ์ มีสุข  Date: 2024-04-05 16:18:54
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย:ภิญญาพัชญ์ ยินดี  Date: 2024-04-05 16:44:38
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย:ภิญญาพัชญ์ ยินดี  Date: 2024-04-05 16:48:53
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ

ขอเสนออีกความคิดเห็นการกู้สามัญว่าไม่เช็คบูโรและกำหนดหุ้นเพราะหาบุคคลค้ำว่าอยากแล้วระเบียบหลักเกณฑก็ผ่านอยากเช่นกันค่ะ อยากให้ท่านคณะกรรมชุดใหม่รับไว้พิจารณษด้วยค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย:ผดุง อุ่นจิตร  Date: 2024-04-10 11:56:15
 
 
 

เห็นด้วยครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ