เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Posted: ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานคดี Date: 2011-07-06 15:45:01
   
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ค้างชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ ฯ โดยมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด และสมาชิกผู้กู้ได้รับเงินไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า สมาชิกผู้กู้มิได้ชำระหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน ดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสมาชิกยังค้างชำระค่าหุ้นกับทางสหกรณ์ ฯ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้โปรดแจ้งและกำชับให้ผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน ติดต่อชำระเงิน หรือขอปรับโครงสร้างหนี้ (Re-finance) กับทางสหกรณ์ ฯ โดยด่วน หากยังคงเพิกเฉย สหกรณ์ ฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำรายชื่อของสมาชิกผู้กู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ เพื่อให้พ้นจากสมาชิกภาพ และดำเนินการฟ้องคดีตามกฎหมาย และถ้าหากมีข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานของท่านได้ ย้าย โอน ไปดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานอื่น ขอท่านได้โปรดแจ้งให้สหกรณ์ ฯ ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานคดี  2011-07-06 15:55:26
 
 
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานคดี โทร. 0-2241-8250-1, 081-357-6374 โทรสาร 0-2241-8252
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิก  2011-07-07 10:40:28
 
 
  เร่งไปก็เท่านั้น เพราะผู้บริหารก็เพิกเฉย ไม่ได้สนใจอะไร นอกจากทางสหกรณ์จะดำเนินการแบบจริงจังกับผู้ค้างชำระ เพราะเท่าที่ดูบางรายค้างชำระเกินหนึ่งแสน ถ้าปล่อยนานไปยอดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกรงว่ามันจะมากเกินที่จะหาเงินมาชำระได้นะคะ ถ้ารีบดำเนินการแต่เนิ่น ๆ ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาต่อการหาเงินมาชำระคืน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธุรการภาคเหนือ  2011-07-07 11:03:37
 
 
  อย่าโทษผู้บริหารเลย คนกู้ไม่มีความรับผิดชอบเอง นายกฯ เค้าเซ็นต์รับรองตอนกู้ให้ก็ดีแล้ว หน่วยงานเรามีแต่พวกห้องคลังทั้งนั้นแหละที่ไม่จ่าย คุมเงินเดือนเอง ไม่หักส่งสหกรณ์ฯ ซะอย่าง ใครจะทำไม เวลาสหกรณ์ทำหนังสือทวงมา ไปบอกให้ก็โกรธ น่าเบื่อ....
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานคดี  2011-07-07 13:01:00
 
 
  ด้วยความเคารพต่อสมาชิกทุกท่าน ทางสหกรณ์เห็นใจ สมาชิกทุกท่าน แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินคดีกับสมาชิกที่ค้างชำระ เนื่องจากสมาชิกที่ค้างชำระไม่มีวินัยทางการเงิน นับแต่วันกู้ และรับเงินไป สมาชิกมิได้ชำระหนี้ที่กู้ไปแต่อย่างใด อนึ่ง ผู้ค้ำประกันก็คงเพิกเฉยมิได้กำชับผู้กู้ให้ชำระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้กู้ไม่ชำระ หรือไม่มีทรัพย์สินให้ยึดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้แทน เนื่องจาก ตอนนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ส่งเรื่่องให้สำนักงานกฎหมายดำเนินคดีไปแล้วบางส่วน และจะส่งให้ดำเนินคดีทุกรายที่ค้างจนเสร็จสิ้น
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สมาชิกคนหนึ่งที่เป็นผู้ค้ำ  2011-07-07 16:13:51
 
 
  ด้วยความเคารพเหมือนกัน ดิฉันในฐานะผู้ค้ำประกันคนหนึ่ง ได้กำชับและเร่งรัดแต่ผลตอบกลับมาเป็นอะไรที่เกินบรรยาย ขอทางสหกรณ์ได้เห็นใจด้วย ขอให้เปลี่ยนคนค้ำก็ไม่เปลี่ยนให้แถมยังโดนว่าอีก คุ้มแล้วหรอที่จะกระทำกับผู้ค้ำประกัน คราวหน้าก็เอาเป็นหลักทรัพย์สิค่ะ จะได้ไม่ต้องหนักใจ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :สมาชิก  2011-07-07 16:16:05
 
 
  ผู้ค้ำเหมือนแพะ ต้องร้บบาป
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :เพชรบูรณ์  2011-07-07 17:59:00
 
 
  โกรธสหกรณ์ก็ไม่ถูกนะครับ ต้องโกรธคนกู้ที่ไม่มีวินัย หรือโกรธตัวเองที่ยอมไปเซ็นค้ำให้เขา สหกรณ์ก็เหมือนเรานั่นแหละ ต้องทำตามกฏหมาย ถ้าไม่ทำหรือละเว้น เขาก็จะโดนเสียเอง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :สมาชิก  2011-07-07 18:03:29
 
 
  เห็นด้วยกับความเห็นที่ 7
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :คนค้ำ  2011-07-08 14:52:59
 
 
  อยากให้ส่งฟ้องสารเร็ว ๆ ค่ะ คนค้ำจะได้พ้นสภาพการค้ำประกันเสียที
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :กองคลัง  2011-07-08 16:33:27
 
 
  คนกู้ไม่มีความรับผิดชอบ ตอนจะกู้ไม่ให้ต้องให้คลังไปใช้เงินด้วยเลย ทำไมไม่ให้ทางสหกรณ์ทำการหักจากบัญชีและละจะ ไปเปิดธนารกรุงไทย หรือ ธกส. ที่เงินเดือนของเราผ่านนะ ง่ายจะตายไป ไม่เห็นต้องรบกวนกองคลังเขาหักให้สหกรณ์เลย พอเงินเดือนเข้าทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯก็ทำการหัก พอเป็นอย่างนี้จะมาโทษคนอื่นว่าไม่หัก ถ้าตัวเรามีความรับผิดชอบพอ การเงินเขาไม่หักเราก็นำเงินสดไปส่งเองก็ได้ ไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากเลย แต่ก็ว่าแหละ คนเราถ้าความรับผิดชอบไม่มี ก็จะอ้างไปเรื่อยเปื่อย น่าสงสารจริง ๆ คิดไม่ได้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ