ขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
Posted: การเงินท้องถิ่น Date: 2011-11-24 09:27:29
   
  ตามที่ สหกร์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือเร่งรัดการชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ ทะเบียนสมาชิก 019573 นายสุเมธ สัมพะวงศ์ นั้น ทางส่วนการคลัง อบต.หนามแท่ง ขอสำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนด่วนด้วยเพราะจะได้หักเงินรายได้รายนายสุเมธ สัมพะวงศ์ ให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯต่อไป
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ฐนิตา สุพารัต  2014-01-11 12:54:26
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ฐนิตา สุพารัต  2014-01-11 12:59:50
 
 
 

ถ้าเราอยากกู้เงินเพ่ิม แต่ค่าหุ้นไม่ถึงต้องทำอย่างไร  สมมุติตอนนี้มีหุ้นแค่  17000  แต่ต้องการกู้  400000  ต้องทำอย่างไร

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ