การคำนวนค่างวด
Posted: ต่อ เทศบาล Date: 2010-11-15 13:37:07
   
  กู้ 230000 บาท จำนวน 96 งวด ต้องชำระเดือนเท่ไหร่ครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้จัดการ  2010-11-16 09:26:27
 
 
 

230,000 หารด้วย 96 เท่ากับชำระเงินต้น 2,400

สูตรคำนวณดอกเบี้ย  =  230,000 คูณ ดอกเบี้ย (0.075) คูณ  จำนวนวันของเดือนนั้น (28 หรือ 30 หรือ 31) หารด้วย 365 วัน

เดือนต่อไป  =  เงินต้นคงเหลือ (230,000-2,400) x 0.075 x 31 / 365

เดือนแรก ดอกเบี้ย 1,465.06 บาท รวมกับเงินต้นต้องชำระ 3,865.07 บาท

เดือนที่สอง  ดอกเบี้ย 1,449.78 บาท รวมกับเงินต้นต้องชำระ 3,849.78 บาท

สมาชิกนำสูตรไปใช้กับ Excell จะได้ตารางการชำระเงินจนครบ 96 งวด

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ