ขอความเป็นธรรมกับผู้ค้ำประกัน
Posted: กัลญา  จำปาโพธิ์ Date: 2012-09-25 09:14:37
   
 

เนื่องจากผู้ค้ำประกัน หมายเลขสมาชิก 014538  ได้ไปตามทวงหนี้ผู้กู้หมายเลขสมาชิก 27400 ให้กับสหกรณ์แล้วแต่ผู้กู้ก็ไม่มีเงินชำระหนี้ที่ค้างอยู่  และผู้กู้เองก็ได้ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว เคยโทรไปให้สหกรณ์ ฯ ทำหนังสือแจ้งขอให้ทางหน่วยงานของผู้กู้เป็นผู้หักเงินเดือนส่งให้กับสหกรณ์ฯ แต่เจ้าหน้าที่ได้ตอบว่า ทำไม่ได้เป็นเพราะอะไร   ผู้ค้ำประกันได้ทำไปแล้วปรากฏว่าทางหน่วยงานของผู้ก็ได้หักเงินของผู้ก็ให้กับธนาคารออมสินแล้วไม่เหลือหักให้กับสหกรณ์ ฯแล้ว  ผู้ค้ำประกันจึงขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ ฯ ช่วยกรุณาทำหนังสือแจ้งให้กับหน่วยงานของผู้ก็ดำเนินการหักเงินของผู้กู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น  จำกัด  เป็นอันดับแรกจะได้หรือเปล่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ค้ำประกัน

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุรางค์ ลงศรี  2012-09-25 11:37:50
 
 
 

กรณีเดียวกันเลยค่ะ อยากให้สหกรณ์ฯช่วยเหลือผู้ค้ำฯ ด้วย

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ