กู้เงิน
Posted: วนิดา ปกป้อง Date: 2012-09-27 10:26:39
   
 

เรียน    เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื่องจากได้ส่งเอกสารการกู้เงิน รายนางสาวนิดา  ปกป้อง เลขที่สมาชิก 030700 จ.ศรีสะเกษ และปณ.กันทรารมย์  ประทับตรา  วันที่ 7 กันยายน 2555  อยากทราบว่าเอกสารการกู้เงินดังกล่าว ได้เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติในการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2555 หรือไม่ หากมีความบกพร่องในเรื่องของอกสาร ขอให้เจ้าหน้าที่ แจ้งกลับ ทาง Email. chainnoi@gmail.com ด้วย

                                                                                                      ขอขอบคุณล่วงหน้า

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วนิดา ปกป้อง  2012-09-27 10:40:58
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ