การติดตามทวงหนี้และ วิธีปล่อยเงินกู้
Posted: นายอนุวัฒน์ พันธ์แสง Date: 2013-03-17 13:58:34
   
 

     คับอยากถามว่า ทำไหมสหกรณ์ไม่ติดตามทวงหนี้กับผู้กู้เองคับ เมื่อผมอยู่ในฐานะผู้ค้ำ พอยื่นกู้เพื่อจะเป็นลูกหนี้สหกรณ์ กับบอกว่าติดรายผู้ค้ำไม่ชำระหนี้เข้ามา แล้วอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชำระเข้ามาก็ต้องเป็นหน้าที่ผมที่ต้องติดตามทวงหนี้ให้ท่านแทนหรอคับ แล้วเงินเดือนที่จ้างฝ่ายติดตามทวงหนี้ไปจะจ่ายทำไหมคับ

        เมื่อผมเป็นผุ้ค้ำที่ต้องร่วมรับผิดกับผู้กู้ลูกหนี้ แต่ผมไม่สามารถกู้ได้ ผมคิดว่าสหกรณ์ควรคิดระบบใหม่นะคับ ไม่งั้นสมาชิกก็จะลาออกหมดนะคับ เมื่อผู้ค้ำไม่ได้รับการปล่อยเงินกู้มาอย่างนี้ อีกทั้งถ้าผู้ค้ำจะซื้อที่เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำแต่ถ้าไม่ปล่อยเงินกู้ออกมาอย่างหนี้ คิดว่าสหกรณ์จะบังคับให้ผู้ค้ำชำระหนี้หรือร่วมรับผิดกับผู้กู้ได้อย่างไรคับ อาจจะได้เฉพาะคำพิพากษาก็ได้นะคับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :เกษร ธรรมชาพร  2013-03-18 11:57:04
 
 
 

โดนเหมือนกันในฐานะผู้ค้ำค่ะ  สหกรณ์ทวงหนี้กับคนค้ำ(คนค้ำไม่ได้กู้)  ผู้กู้ไม่ยอมจ่าย  ไม่ยอมหักหน้าฎีกา

ทั้งที่อยู่สำนักงานเดียวกันเป็นถึงผู้บังคับบัญชา  สหกรณ์ทำได้อย่างไร

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นายไตรลัคน์ รุ่งมณี  2013-03-19 15:02:58
 
 
 

สอ.สถ. ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

1. ผู้กู้ กับ ผู้ค้ำประกัน คือ "ลูกหนี้ร่วม" นะครับ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความว่า ถ้าเจ้าหนี้

เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บหนี้จากผู้ค้ำประกันคนหนึ่งคนใดก็ได้

2. กรณีที่ ผู้กู้ ผิดนัด ไม่เป็นเงื่อนไขตัดสิทธ์ผู้ค้ำประกันที่จะขอกู้เงิน เพียงแต่ ต้องมีลืมภาระตาม ข้อ 1. นะครับ กว่าง

คือถ้าท่านกู้แล้ว สอ.สถ. ก็ต้องเรียกเก็บหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากผู้กู้ที่ท่านได้ค้ำประกันไว้ก่อน เหลือเงิน

เท่าใดจึงจะโอนให้กับท่าน........ ก็เป็นดุลพินิจของท่านนะครับ ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะค้ำประกันให้กับใคร เพราะ

สอ.สถ. ก็มีหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยส่วนรวมเช่นกัน 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ