การเพิ่มเงินประกันชีวิต
Posted: เกษร ธรรมชาพร Date: 2013-06-06 15:20:08
   
 

สหกรณ์ออมทรพย์กรมส่งเสริมฯ  ควรจะเพิ่มวงเงินประกันชีวิตจากเดิม  15,000  บาท/ราย  เหมือนสหกรณ์พนักงานเทศบาลหรือสหกรร์ออมทรัพย์ครูบ้างนะ  เพราะสมาชิกก็มาก  เงินออม  ดอกเบี้ยในแต่ละปีก็เก็บได้มาก

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ