แจ้งวิธีการตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-02-12 17:24:20
IP: 124.120.107.2
 

ประกาศ

           สมาชิกที่มีความประสงค์จะตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ขอความกรุณาให้ท่าน Logon เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ โดยเลือกที่แท็ป "ปันผลเฉลี่ยคืน" 

 

           สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมิได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สหกรณ์ หรือท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ โดยการกดไปที่ Logon คลิกที่ "ลงทะเบียน/ลืมรหัสผ่าน" เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่

 

           สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ส่งแบบคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ขอให้ท่านดาวน์โหลด "แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2559" ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลการขอรับเงินของท่าน โดยสหกรณ์จะโอนเงินให้สำหรับท่านที่ส่งแบบแสดงความประสงค์ฯ มายังสหกรณ์แล้ว และสมาชิกที่หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้น  โดยครั้งแรกจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ครั้งที่ 2 ธกส. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และการโอนครั้งที่ 3 จะโอนในสัปดาห์ต่อไปหลังจากการโอนครั้งที่ 1-2 เสร็จสิ้นลง

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ