รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-06-12 06:28:58
IP: 124.120.201.25
 

     สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมิได้ส่งเอกสารแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559  ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จักได้ดำเนินการโอนเงินให้กับสมาชิกต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

smiley ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

smiley ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2559

 

สำหรับการโอนครั้งต่อไป วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ