คำขอปรับโครงสร้างหนี้ เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.60
Posted: Admin Date: 2017-06-12 06:51:18
IP: 124.120.201.25
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายงานเอกสารไม่สมบูรณ์ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้

ขอให้สมาชิกยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ลงรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

 

--------------------------------------------------------------------------

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ