ประกาศปรับปรุงอัพเดทหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ
Posted: Admin Date: 2017-07-19 08:13:02
IP: 124.120.200.106
 

ประกาศปรับปรุงอัพเดทหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

เรียน   สมาชิกทุกท่าน

     เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ  ทางสหกรณ์ฯ จึงทำการปรับปรุงหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิก (Logon) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ในส่วนนี้ได้เพิ่มรายละเอียดการค้ำประกันเงินกู้ , การเรียกดูรายการเคลี่ยนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น

     ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกและสหกรณ์ต่อไป

 

 

...................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ