ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
Posted: Admin Date: 2017-10-02 03:45:11
IP: 124.120.201.197
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 13 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ