ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560
Posted: Admin Date: 2017-12-07 02:40:11
IP: 124.120.201.53
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 13 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ