ชำระค่าสมัครสมาชิกอย่างไร?
Posted: Directuer Contenu Date: 2010-11-18 18:56:01
IP: 58.11.30.150
 
ชำระค่าสมัครสมาชิกอย่างไร?
- ดาวน์โหลดใบ SAL หรือ BANK TELLER จากหน้า Download ไปชำระที่ธนาคาร
 
- ค่าสมัคร 100 บาท   (ไม่เคยเป็นสมาชิก)
  ค่าสมัคร 300 บาท (เคยเป็นสมาชิกแล้วลาออกแล้วมาสมัครใหม่)
  ค่าหุ้นแรกเข้า เท่าไรก็ได้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท  
 
- ใส่เลขสมาชิก ว่า  "999999"
 
- วัตุถุประสงค์การชำระ "07"
 
- จ่ายได้ที่ กรุงไทย(ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)  และ ธกส(ค่าธรรมเนียม 3 บาท/รายการ)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ