สมัครหักบัญชีธนาคารอย่างไร?
Posted: Directuer Contenu Date: 2010-11-18 18:56:40
IP: 58.11.30.150
  สมัครหักบัญชีธนาคารอย่างไร?
- คนที่สมัครใหม่ ต้องให้ จนท. อนุมัติเลขที่สมาชิกให้ก่อน
 
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคาร จากหน้าดาวน์โหลด
 
   มี 2 ธนาคารให้เลือกคือ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
 
   สหกรณ์จะเสียค่าธรรมเนียมการหักบัญชีให้ในแต่ละครั้งที่หักทุกรอบ
 
- กรอกรายละเอียดพร้อมเลขสมาชิกที่ได้รับมาลงแบบฟอร์ม
 
- ยื่นแบบให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผจก สาขา ของธนาคารที่สมาชิกไปยื่นแบบฟอร์ม เซ็นต์รับรอง
 
- เมื่อเซ็นต์แล้ว ขอสำเนาไว้ เพื่อส่งให้สหกรณ์ฯเก็บไว้อีกทางหนึ่ง เบอร์แฟกซ์ 02-241-8252
 
- รอประมาณ 1-2 เดือน ระหว่างนั้น ให้ใช้แบบฟอร์ม Bank Teller จ่ายชำระหุ้น/หนี้ ไปก่อน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ