ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
Posted: Admin Date: 2018-01-30 04:46:38
IP: 58.8.232.188
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 13 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ