เมื่อไรกู้ได้? กู้ได้เท่าไร? ต้องส่งยังไง?
Posted: Admin Date: 2010-11-18 18:57:45
IP: 58.11.30.150
 

 

สรุปหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ

 

1.หลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ                                      

2.หลักเกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM                                

3.หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                    

 

 

 

...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ