แจ้งวิธีการตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
Posted: Admin Date: 2018-02-06 12:01:32
IP: 171.97.179.113
 

ประกาศ

           สมาชิกที่มีความประสงค์จะตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ขอความกรุณาให้ท่าน Logon เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ โดยเลือกที่แท็ป "ปันผลเฉลี่ยคืน" 

 

           สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมิได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สหกรณ์ หรือท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ โดยการกดไปที่ Logon คลิกที่ "ลงทะเบียน/กำหนดรหัสผ่าน" เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ตรวจสอบปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

หมายเหตุ  ตรวจสอบได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ