อยากลาออกทำอย่างไร?
Posted: Directuer Contenu Date: 2010-11-18 18:59:30
IP: 58.11.30.150
 
อยากลาออกทำอย่างไร?
คนที่ลาออกแล้ว ลาออกไม่ได้เพราะว่า
ลาออกไม่ได้ เพราะติดหนี้
มีหนี้หรือไม่ ถ้ามีต้องปิดหนี้ให้หมดก่อน
 
ปิดหนี้มี 2 แบบ หาเงินมาปิดหนี้เอง หรือ ถ้ามีหุ้นเยอะกว่าหนี้ ก็แจ้งในใบลาออกมาว่าจะเอาหุ้นปิดหนี้พร้อมดอก
ลาออกไม่ได้เพราะติดค้ำ
 
ค้ำประกันใครอยู่หรือไม่ ถ้าค้ำอยู่ต้องเปลี่ยนคนค้ำก่อน โดยหาสมาชิกคนอื่น มาทำหนังสือค้ำใหม่
 
แล้วทำหนังสือปะหน้าเรื่องขอเปลี่ยนคนค้ำจากตัวเองเป็นคนอื่น ตามที่ระบุมาในหนังสือค้ำใหม่
 
หรือ  ถ้าหนี้เหลือไม่เกิน สิทธิกู้ของคนค้ำที่เป็น C6 (หรือระดับชำนาญการ) แล้วผู้ค้ำอีกคนเป็น C6 ขึ้นไป 
 
ยกตัวอย่างเช่น สิทธิกู้ของ C6 ค้ำได้ 400,000 ก็ค้ำคนเดียวได้ภายในวงเงิน 400,000
 
 ก็ต้องให้ C6 ทำหนังสือค้ำใหม่ พร้อมหนังสือปะหน้าว่า ยอมรับค้ำประกันคนเดียว ส่งมาสหกรณ์ เมื่อเรื่องเสร็จแล้วจึงจะลาออกได้
 
ลาออกได้ไม่มีปัญหาเพราะอะไร?
มีแต่หุ้นไม่มีหนี้ ไม่มีค้ำ หรือมี หนี้ แต่ปิดหนี้หมดก่อนแล้วลาออก และที่สำคัญต้องไม่ติดค้ำ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ