ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
Posted: Admin Date: 2018-03-05 10:04:16
IP: 124.121.185.175
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ