ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
Posted: Admin Date: 2018-04-04 02:48:50
IP: 171.97.178.140
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

 

รายละเอียดผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

 

 

...............................................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ