ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561
Posted: Admin Date: 2018-06-04 16:30:10
IP: 124.122.137.3
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ