ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2018-06-07 10:10:24
IP: 119.76.52.182
 

 

** รายละเอียดขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561         

 

** สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง ท่านละ 300 บาท **

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ