ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 25 มิ.ย.61)
Posted: Admin Date: 2018-06-26 09:36:58
IP: 171.96.225.27
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่  5/2561

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

โอนเงินวันที่ 29 มิถุนายน 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน กรกฎาคม 2561)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ