ขออภัยในความผิดพลาดในหนังสือยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้น และหนังสือทวงถามการชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู
Posted: Directuer Contenu Date: 2010-12-13 18:31:53
IP: 58.11.29.243
 

 

เรื่อง ขออภัยในความผิดพลาดในหนังสือยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้น และหนังสือทวงถามการชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ทุกท่าน

ตามที่สหกรณ์ฯได้ทำหนังสือให้สมาชิกยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้น และ ได้ส่งหนังสือ
ทวงถามการชำระหนี้และทุนเรือนหุ้น ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวนมากสอบถามถึงยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นในใบยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นว่า จำนวนเงินระหว่างตัวอักษรและตัวเลขไม่ตรงกัน ซึ่งสหกรณ์ขอชี้แจงว่าในใบยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นนั้น สหกรณ์ขอให้สมาชิกยึดเอาตัวเลขเป็นหลักโดยเมื่อสมาชิกได้รับหนังสือยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นดังกล่าวแล้วขอให้สมาชิกขีดฆ่า ตัวอักษรทิ้งและยึดเอายอดตัวเลขที่แจ้งไว้เป็นหลัก โดยยอดตัวเลขในใบยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นดังกล่าวยึดเอายอดหนี้และทุนเรือนหุ้น ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นหลัก หากสมาชิกไม่ได้ชำระหนี้และหุ้นในระยะเวลาดังกล่าว แต่ภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ได้ชำระหมดแล้ว สหกรณ์ขอแจ้งว่ายอดในใบยืนยันดังกล่าวนั้นก็จะแจ้งยอด ณ เดือนกันยายน ที่สมาชิกได้เคยชำระหรือค้างชำระมาเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นหลักเท่านั้น ไม่เกี่ยวพันไปถึงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓  สำหรับใบทวงถามการชำระหนี้และค่าหุ้นรายเดือนนั้น สหกรณ์ขอเรียนว่าสหกรณ์ได้ใช้ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นหลักหากสมาชิกท่านใดได้ชำระค่าหุ้นหรือปิดหนี้หมดแล้ว ภายหลังเดือนตุลาคม ที่แจ้งค้างไปนั้น สหกรณ์ต้องขออภัยท่านสมาชิกมา ณ โอกาสนี้ด้วย และต้องขออภัย สมาชิกที่ได้ลาออกไปแล้ว ที่ยังปรากฏชื่อและยอดเงินค้างของท่านในใบทวงถามฯอยู่ เนื่องจากระบบแจ้งยอดค้างนั้น ได้ดึงเอารายชื่อสมาชิกที่ลาออกไปแล้วรวมเข้ามาในการแจ้งยอดด้วย โดยเอายอดของสมาชิกที่ค้างค่าหุ้นก่อนลาออก และสมาชิกที่ลาออกโดยไม่ค้างค่าหุ้น นับงวดสะสมมาจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ทำให้สมาชิกที่ลาออกไปแล้วและได้รับคืนเงินค่าหุ้นไปแล้วนั้น  ถูกแจ้งยอดค้างหุ้นสะสมทบมาตั้งแต่ลาออก ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ สหกรณ์ขอยอมรับผิดในเหตุการณ์นี้และจะระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป หากสมาชิกท่านใดได้รับความเดือนร้อนจากการแจ้งผิดพลาดในครั้งนี้และต้องการทราบยอดที่ถูกต้องกรุณาดุจากระบบ Member Profile ที่ให้สมาชิกลงทะเบียนเป็นหลัก หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำจังหวัดของสมาชิกปรากฏเบอร์โทร ตามหน้าแรก ตารางด้านขวาล่าง เพือทราบยอดที่แท้จริงต่อไป

จึงต้องกราบขออภัยสมาชิกอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

13 ธันวาคม 2553

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ