แจ้งระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
Posted: Admin Date: 2018-07-17 11:12:24
IP: 27.145.54.83
 

                ด้วยขณะนี้ระบบโทรศัพท์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (๐๒-๒๔๑-๘๒๕๐-๑) เกิดเหตุขัดข้อง

รบกวนให้สมาชิกทุกท่านติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

- หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ               

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ