ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
Posted: Admin Date: 2018-07-20 16:14:50
IP: 171.97.234.251
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่  6/2561

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

โอนเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน สิงหาคม 2561)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ