ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
Posted: Admin Date: 2018-08-01 14:20:29
IP: 58.11.118.242
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ