ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
Posted: Admin Date: 2018-08-28 16:46:06
IP: 58.11.117.68
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่  7/2561

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

โอนเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน กันยายน 2561)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ