ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
Posted: Admin Date: 2018-09-06 11:25:51
IP: 58.11.117.65
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ