ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
Posted: Admin Date: 2018-12-26 14:03:01
IP: 124.120.111.153
 

 

ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน มกราคม 2562)

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ